Vandenilio peroksidas

Straipsnis iš OdontologijaWiki.

Jump to: navigation, search
Tai yra bazinis straipsnis, kuris nėra tiesiogiai susijęs su stomatologija
Vandenilio peroksido struktūrinė formulė
Enlarge
Vandenilio peroksido struktūrinė formulė

Vandenilio peroksidas yra paprasta neorganinė medžiaga su chemine formule H2O2, stiprus oksidatorius.

Savybės

Cheminės savybės

Molekulė stipriai polinė, todėl tarp gretimų molekulių susidaro vandenilinės jungtys. Jungtis vienoje molekulėje tarp O-O atomų yra gana silpna, todėl junginys nestabilus, medžiaga lengvai skyla. Skilimą skatina pereinamųjų metalų jonų buvimas tirpale.

Vandenilio peroksidas egzotermiškai yra į vandenį ir deguonį:

2H2O2 = 2H2O + O2

Vandenilio peroksidas yra silpna rūgštis (K=1,4*1012), disocijuojanti dviem pakopom:

H2O2 = H+ + HO2-; HO2- = H+ + O22-

Rūgštiniuose tirpaluose vandenilio peroksidas yra vienas stipriausių oksidatorių, nusileidžiantis tik fluorui ir ozonui. Sakykime, rūgštiniuose tirpaluose Fe2+ oksiduojamas vandenilio peroksido iki Fe3+:

2Fe2+(vand.) + H2O2 + 2 H+(vand.) = 2 Fe3+(vand.) + 2H2O

Vandenilio peroksidas gali būti ir reduktorius, šių reakcijų metu kartu išsiskiria ir deguonis. Reduktoriumi vandenilio peroksidas yra reakcijose su natrio hipochloritu ir kalio permanganatu:

NaOCl + H2O2 = O2 + NaCl + H2O
2KMnO4 + 3H2O2 = 2MnO2 + 2KOH + 2H2O + 3O2

Veikiant didelės koncentracijos vandenilio peroksidui kai kurių metalų hidroksidus, susiformuoja metalų peroksidai:

2NaOH + H2O2 = Na2O2 + 2H2O
Ba(OH)2 + H2O2 = BaO2↓ + 2H2O
Ca(OH)2 + H2O2 = CaO2 + 2H2O2
Asmeniniai įrankiai

Lietuvos odontologų informacijos centras